Neuromotorische Reflexintegratie: een nieuwe verbinding in de hersenen

Reflexen herkennen we vaak wel, maar vaak niet bewust, net zoals reflexen werken. Reflexen ontstaan al in het 1e trimester van de zwangerschap. De bewegingen die we dan al op een echo kunnen waarnemen, strekken, afzetten, draaien en later ook duimen. Reflexen hebben hun oorsprong in het oudste deel van de hersenen, de hersenstam.

Al in de zwangerschap hebben reflexen belangrijke functies:

 • een beschermende functie (veiligheid, vecht of vlucht)
 • een ontwikkelingsfunctie

De hele zwangerschap ontwikkelen deze reflexen zich en komen er nieuwe reflexen bij. Ook tijdens de bevalling spelen reflexen een belangrijke rol. Denk maar eens aan de spildraai bij een natuurlijke bevalling, de eerste ademhaling en kennismaking met de zwaartekracht en het zelf kunnen vinden van de borst en het kunnen drinken.

Na de geboorte ontwikkelen reflexen zich steeds verder, kennen een overgangsfase en de meeste reflexen integreren in de loop van het eerste jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het grijpreflex. Een pasgeboren baby grijpt je vinger en laat niet meer los. In de loop van de weken en maanden leert de baby steeds bewuster te pakken en los te laten. Kan met de functies en de handen onderling variëren.

Andere reflexen blijven hun beschermingsfunctie een leven lang behouden om je te beschermen tegen trauma en bijvoorbeeld het opvangen van je handen bij vallen.

De integratie van reflexen kan o.a. belemmerd worden door stress. Wanneer de stress lang genoeg aanhoudt heeft het invloed op de stresshormonen en gaat het lichaam compenseren.

Wanneer reflexen niet goed geïntegreerd zijn kan dit een groot effect hebben op ons dagelijks functioneren, hoe jong of oud we ook zijn.  Ook wanneer reflexen eerder mogelijk wel geïntegreerd waren, maar we een traumatische ervaringen hebben gehad, kunnen reflexen opnieuw (en juist) geïntegreerd moeten worden. Een voorbeeld hierbij is dat onderzoek heeft aangetoond dat bijvoorbeeld het hand-opvang-reflex kan veranderen na het meemaken van een overstroming. In plaats van de handen die dan naar de grond gaan om je te beschermen kan dit veranderen naar een zwemreflex.

Met reflexintegratie hebben we een brede en diepe werkwijze waarmee we wezenlijk een nieuwe verbinding kunnen aanleggen in de hersenen, zodat de omweg van de compensatie, weer een efficiënte snelweg kan worden. Zodat we vanuit ontspanning en met een goede weerstand tegen stress weer optimaal kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Effect

Reflexintegratie heeft een gunstig effect op stress release en traumaverwerking in brede zin. [ Lees meer hierover ]

Het heeft een gunstig effect op de regulatie van o.a:

 • stresshormonen en het opbouwen van weerstand tegen stress
 • hartslag, bloeddruk en bloedsomloop
 • ademhaling
 • spiertonus

Naarmate de behandeling sneller kan plaatsvinden na een trauma, of bij kinderen op een jonge leeftijd, heeft dit een gunstig effect op de behandeling. Neemt niet weg dat reflex integratie een groot effect kan hebben op alle leeftijden en ook wanneer de stress al langer aanhoudt of langer geleden heeft plaatsgevonden.

Voorbeelden van hulpvragen die we in de praktijk vaak tegenkomen zijn:

 • stress release en traumaklachten bij alle leeftijden
 • zwangerschapsklachten
 • ontwikkeling en onderwijs hulpvragen
 • gedrag hulpvragen
 • pijn- en overbelastingsklachten
 • houding- en balans hulpvragen

Op de diverse pagina’s op deze site staat meer informatie over de effecten en de mogelijkheden.

MNRI

We werken volgens de MNRI-methode van Dr. Masgutova. (www.masgutovamethod.com)

Een methode met een groot effect en al vele prachtige resultaten en waarvan regelmatig nieuwe onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.

Voor de MNRI wordt op dit moment het traject “Core Specialist in Training” gevolgd. Dit opleidingstraject biedt internationale erkenning en meer bevoegdheden. Regelmatig worden en daarom internationale (bij)scholingen gevolgd.

“Het doel van MNRI® is om primaire reflexen te helpen ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. MNRI® is net zo effectief bij kinderen als volwassenen.”

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

Dr. Svetlana Masgutova heeft haar methode over de jaren heen steeds verder verfijnd en is zich steeds blijven ontwikkelen. Ook vandaag de dag blijft Dr. Svetlana Masgutova nieuwe inzichten onderzoeken en verder uitwerken in haar methode. Hiermee gaat de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie-methode dieper en is verfijnder van opzet dan de diverse andere methoden die we kennen.