Ruimtelijk zicht & inzicht en visuele screening & training

Goed zien en kijken gaat verder dan alleen scherp zien. De ogen moeten evenveel en correct samenwerken.
Een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen leren die nogal eens onderschat wordt. Veel leerlingen met kenmerken of een diagnose dyslexie en /of ADHD hebben hinder van verminderde oogsamenwerking.
Modderman Onderwijs & Training biedt onderzoek en training om deze klachten te verminderen
De neurologische en motorische ontwikkeling kan de oorzaak zijn van onvoldoende ruimtelijk inzicht. Ook problemen met de oogsamenwerking kunnen invloed hebben op het ruimtelijk zicht en inzicht en een oorzaak zijn voor leerproblemen bij rekenen, spellen en lezen.
Enkele kenmerken van visuele problemen en klachten:
  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid
  • Dubbel zien
  • Korte lees- werkafstand
  • Irritatie aan ogen zoals veel in de ogen wrijven, knipperen
  • Cijfers en/ of letters omdraaien zoals 25/ 52 en B/D
  • Concentratieproblemen
  • Weerstand of moeite met technisch lezen
  • Moeite met begrijpend lezen
  • Onhandig zijn

Tijdens de intake is hier veel aandacht voor. Tevens werken wij samen met een aantal specialisten op dit gebied.

Auditieve vaardigheden

Stress, gehoorproblemen op jonge leeftijd, een verstoring van de letterlijke en figuurlijke balans en midden. Er kunnen diverse oorzaken zijn waardoor de auditieve vaardigheden zoals informatieverwerking zich niet volledig kunnen ontwikkelen.

Het is geen toeval dat de ontwikkeling van het tekenen en kunnen werken in richtingen en de ontwikkeling van muziek en informatieverwerking gelijktijdig ontwikkelen. Zo kunnen we gebruik maken van deze ontwikkelingen om andere ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Waar het ene kind graag leert met beweging, zal het andere kind een betere richtingvaardigheid of auditief geheugen ontwikkelen met behulp van muzikale oefeningen.