Ontwikkeling & groei

Behandeling in het kort:

 • Hulp bij ontwikkeling en groei
 • Voor zowel kinderen als volwassenen
 • Bij problemen in fysieke en emotionele ontwikkeling
 • Bij ADHD, dyslexie en beelddenken
 • Ook bij (ernstige) fysieke en geestelijke beperkingen
 • Vooraf screening van integratie van reflexen
 • Maatwerk: behandeling op eigen niveau en tempo

Reflexintegratie kan kinderen helpen die in de ontwikkeling en/ of groei belemmerd worden zowel in het dagelijks functioneren als op school en in het leren.

Een effect van reflexintegratie kan zeker bij kinderen ook samenhangen met een fysieke groeispurt.

Ook voor volwassenen kan reflexintegratie ontwikkeling en groei betekenen, met name op persoonlijk vlak en het dagelijks functioneren. Waar een reflex om een voorwerp vast te pakken bij de fysieke ontwikkeling belangrijk is, betekent dit ook voor de emotionele ontwikkeling; grip en houvast hebben.

NeurosensoMotorische Reflexintegratie; een stevig fundament!

De wortels van een boom zie je aan de buitenkant meestal niet, toch zijn ze van groot belang voor de stevigheid en de ontwikkelingskansen. Vandaar dat het soms nodig is om terug te gaan naar de wortels. Dat doen we met reflexintegratie, we werken op het niveau van de hersenstam, het oudste deel van de hersenen.

De basis

Reflexen staan aan de basis van onze bewegingen en onze algehele ontwikkeling. Reflexen ontstaan al tijdens de zwangerschap. In ons eerste levensjaar zorgen ze voor wat nodig is om te overleven, geboren te kunnen worden en ons te ontwikkelen.

Soorten reflexen

Zuigen, slikken en grijpen zijn bekende reflexen, daarnaast zijn er ook reflexen die zorgen dat we leren ons hoofd te kunnen oprichten en vervolgens; rollen, zitten, kruipen, staan enz. Tegelijkertijd leren we ook andere functies verder te ontwikkelen zoals onze zintuigen. We hebben deze samen nodig. Bij het kruipen op handen en voeten moet er al veel tegelijkertijd worden uitgevoerd. Wij hebben balans nodig, moeten kruislings bewegen en de ogen leren hier schakelen van dichtbij naar veraf. Een keten van bewegingen en reflexen die van elkaar afhankelijk zijn om ons verder te kunnen ontwikkelen.

Integratie van reflexen

In het eerste levensjaar behoren in principe alle reflexen geïntegreerd te worden. We kunnen variaties maken en de bewegingen kunnen onbewust worden uitgevoerd en gecombineerd. Veel bewegingsvrijheid in de eerste jaren is daarom ook van essentieel belang.

Een beschermende functie

Tevens hebben reflexen een beschermende functie, sommige een leven lang. Bij stress of trauma zorgt het oudste deel van onze hersenen (de hersenstam) dat we doen wat nodig is om te overleven of te ontsnappen uit de situatie. Niet altijd schakelt deze “modus” zichzelf weer uit als de situatie weer veilig is.  Stress kan er ook voor zorgen dat ons lichaam letterlijk blokkeert.

Een nieuwe weg

Er kunnen dus meerdere oorzaken zijn, waardoor één of meerdere reflexen niet kunnen integreren. Je hersenen zijn net een wegennet. Jouw eigen “tom tom” weet de weg en lukt het op een manier niet dan nemen ze een andere weg. Niet altijd de meest efficiënte. Wel de weg met de minste weerstand. Sommige mensen hebben om een potlood vast te houden of om op een een stoel te blijven zitten, meer dan 50% van hun kracht en concentratie nodig. Dan blijft er te weinig over voor andere zaken, zoals de instructie volgen.

Met reflexintegratie kunnen we het lichaam leren, hoe het eigenlijk hoort op een efficiënte wijze, met minimale kracht. Zo hou je energie en concentratie over en kun je op een zachte en veilige wijze, een houding of beweging, positief beïnvloeden. Dit werkt dan weer door naar waarneming en uitvoering.

We hebben dan als het ware een nieuw weggetje aangelegd in de hersenen. Dit weggetje is als een zandpad. Er moet nog vaak overheen gelopen worden voor het pad verhard wordt en je “tom tom” de nieuwe weg vlot kan vinden.

Daarom kun je korte oefeningen mee krijgen. We combineren deze bij kinderen zoveel mogelijk met spel, waardoor het leuk is om te oefenen.  We streven naar een oefeningen die natuurlijk en speels zijn, zodat ze een natuurlijk onderdeel vormen in het dagelijks leven. Daarnaast is veiligheid en ontspanning belangrijk. Oefeningen zijn altijd in afstemming met de mogelijkheid. Want wanneer ze, om welke reden dan ook, extra stress opleveren is het effect al minder. Is er nog sprake van actuele stress, zoals bij rekenen of lezen, dan werken we uiteraard ook daaraan.

Wist je dat…

 • het effect van reflex integratie soms al heel snel merkbaar is?
 • dat je vooruit kunt gaan op lezen of rekenen zonder dat je dit extra hebt geoefend, alleen al door reflexintegratie?
 • je een eigen knuffel mag meebrengen als je dit fijn vindt?
 • water/ thee drinken bij reflexintegratie belangrijk is om alles wat je niet meer nodig hebt in je lichaam op te ruimen?
 • je reflexintegratie ook kunt gebruiken om snel te herstellen van een blessure of val?
 • in de buik kennen baby’s al beweging, geluid (hartslag) en voelen? Bij de oefeningen maken we dus ook graag gebruik van ritme, beweging en aanraking

Screening

In de praktijk kunnen we testen of er sprake is van één of meerdere reflexen die niet geïntegreerd zijn. Hiervoor zijn een aantal testjes die, lopend, zitten of liggend op de massagetafel of op de vloer uitgevoerd kunnen worden. Het testen (en behandelen gebeurt deels op de massagetafels. Hierbij hoeven alleen schoenen (en soms sokken) uit en ouder(s) is/ zijn er altijd bij. Ook de screening is maatwerk. we testen niet om te testen maar altijd vanuit een meerwaarde. Omdat reflexen invloed kunnen hebben op andere reflexen die verder in de ontwikkelingslijn liggen, is het niet altijd noodzakelijk om door te testen. Dit vraagt soms onnodig veel extra energie en er kan dan in overleg liever eerder gestart worden met de behandelingen. Er wordt tijd genomen voor het stellen van vragen, geven van uitleg en het noteren van eventuele oefeningen.

Kenmerken

Veel signalen en kenmerken van niet geïntegreerde reflexen zien we ook op andere signaleringslijsten, zoals bij screening van dyslexie, ADHD of “beelddenken”. Op dit moment worden er bij onderzoeken zoals naar dyslexie en ADHD, nog geen reflexen en oogfuncties standaard meegenomen in het onderzoek. Veel kenmerken zien we ook vaker bij bepaalde doelgroepen zoals kinderen die geadopteerd zijn of met keizersnede zijn geboren. Echter we kunnen en mogen niet stellen dat er bijvoorbeeld bij geboorte met keizersnede, altijd problemen volgen met reflexintegratie.

Fysieke beperkingen

Ook voor kinderen met (ernstige) fysieke en/ of geestelijke beperkingen, kan reflexintegratie bijdragen aan een beter functioneren. Ieder op zijn eigen niveau en tempo.

Certificering

Wij zijn gecertificeerd om te werken volgens de NeurosensoMotorische Reflex Integratie Methode van Dr. Svetlana Masgutova en Rythmic Movement Training International van Moira Dempsey. Deze technieken geven prachtige mogelijkheden voor het werken met reflexen.
Om het werken met deze internationale methodes te verfijnen en te verdiepen worden regelmatig (bij)scholingen gevolgd.

Voor de MNRI wordt op dit moment het traject “Core Specialist in Training” gevolgd. Dit opleidingstraject biedt internationale erkenning en meer bevoegdheden.

”…Het doel van MNRI® is om primaire reflexen te helpen ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. MNRI® is net zo effectief bij kinderen als volwassenen.”

“Dr. Svetlana Masgutova heeft haar methode over de jaren heen steeds verder verfijnd en is zich steeds blijven ontwikkelen. Ook vandaag de dag blijft Dr. Svetlana Masgutova nieuwe inzichten onderzoeken en verder uitwerken in haar methode. Hiermee gaat de Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie-methode dieper en is verfijnder van opzet dan de diverse andere methoden die we kennen.”